Odeszli na Wieczną Wartę

29 października 2018 r.

spotykamy się jak co roku o godz. 11:00
przed wejściem na Cmentarz Sołacki
od ul. Szczawnickiej .

 

8 października odszedł na Wieczną Wartę


dh Ryszard GENDERA
członek KSH SZÓSTACY

Hufca ZHP Poznań-Jeżyce

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

 
 

Najbliższa zbiórka

5 listopada 2018 r. o godz. 16:00

spotykamy się w Domu Harcerza
na Winiarach

 
 

Tak było

12 maja 2018 r.

Złaz Hufca ZHP Poznań-Jeżyce

Historyczny sztandar 6 PDH

* * *
70 lat DOMU HARCERZA
na Winiarach

hm. Bogusław Olejniczak i phm. Zenon Chlebowski
odznaczeni krzyżami „Za Zasługi dla ZHP”