Najbliższa zbiórka

LIPIEC – SIERPIEŃ
WAKACJE

3 września 2018 r. o godz. 17:00

spotykamy się w Domu Harcerza
na Winiarach

 
 

Tak było

12 maja 2018 r.

Złaz Hufca ZHP Poznań-Jeżyce

Historyczny sztandar 6 PDH

* * *
70 lat DOMU HARCERZA
na Winiarach

hm. Bogusław Olejniczak i phm. Zenon Chlebowski
odznaczeni krzyżami „Za Zasługi dla ZHP”