W najabliższym czasie w kręgu

1

27 – 28 wrześniana grzyby

Grzybobranie – ilustracja autorstwa Franciszka Kostrzewskiego
do III księgi „Pana Tadeusza

2

30 wrześniaPYRA w Rokietnicy

Tak było w ubiegłym roku

 
 

Najbliższa zbiórka

Spotykamy się:

2 października 2017 r.

 
 

ZMARŁ WACEK ZAWADZKI

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego przyjaciela –

druha Wacława Zawadzkiego,

długoletniego członka Kręgu Seniorów Harcerskich SZÓSTACY;
pomysłodawcy i  współorganizatora wielu ważnych wydarzeń w życiu
Seniorów harcerskich.

 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.